Palvelut

Liike-elämän sopimukset

Keskeinen osa työtämme on suunnitella, laatia ja neuvotella liike-elämän sopimuksia. Sopimusasioiden hallinta lähtee liikkeelle asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämisestä. Yhdessä kehitämme asiakkaidemme sopimusmekanismeja ja -politiikkaa huomioon ottaen sopimuksiin liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Luomme sopimusmoduuleja sopimusneuvottelujen lähtökohdiksi. Avustamme sopimusneuvotteluissa sekä sopimusehtojen laatimisessa, tulkinnassa ja muokkaamisessa asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. 


Yhtiöoikeus ja yritysjärjestelyt

Palvelumme kattavat yhtiöoikeuden osa-alueet laajasti yrityksen perustamisesta yritystoiminnan päättymiseen. Autamme asiakkaitamme yrityksen perustamisen ja yritystoiminnan muutoksiin liittyvän sopimus- ja yhtiöoikeudellisen dokumentaation luomisessa. Suunnittelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa yritysjärjestelyjen toteutustavat ja yksityiskohdat, sekä laadimme niissä tarvittavan dokumentaation. Meillä on kokemusta kaikenlaisista yritysjärjestelyistä yrityskaupoista sukupolvenvaihdoksiin, sulautumisista jakautumisiin, sekä toimintamuotojen muutoksiin.


Vahingonkorvaus- ja vakuutusasiat

Vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeudelliset kysymykset ovat erityisosaamistamme. Olemme perehtyneet esimerkiksi tuote-, ympäristö-, sopimus ja asiantuntijavastuun kysymyksiin paitsi asianajajan työn, myös oikeustieteellisen tutkimuksen kautta. Kartoitamme asiakkaidemme vastuuriskejä, kehitämme niiden hallitsemiseksi sopimusratkaisuja ja autamme oikean vakuutusturvan räätälöimisessä. Meillä on kokemusta myös vakuutusalan yritysten avustamisesta oikeudenkäynneissä.


Oikeudenkäynnit ja riidanratkaisu

Kokonaisuuden kannalta on usein järkevää ratkaista erimielisyydet neuvottelemalla ja sovittelemalla. Autamme asiakkaitamme löytämään sovintoratkaisuja kohtaamiinsa riitatilanteisiin, mutta aina sovintoa ei voida saavuttaa. Ydinosaamistamme ovat tuomioistuinprosessit ja välimiesmenettelyt. Olemme hoitaneet monenlaisia laajoja ja vaativia oikeudenkäyntejä.


Insolvenssioikeus

Meillä on runsaasti kokemusta ja asiantuntemusta yrityssaneeraus- ja konkurssimenettelyistä. Toimimme toistuvasti yrityssaneerauksissa selvittäjän ja valvojan tehtävissä, samoin kuin konkurssipesien pesänhoitajana.


Yksityishenkilöiden lakiasiat ja perhevarallisuusoikeus

Avustamme yksityshenkilöitä perhevarallisuutta koskevissa asioissa ja laadimme niihin liittyviä asiakirjoja: avioehtosopimuksia, testamentteja, lahjakirjoja, kauppakirjoja sekä muita sopimuksia. Huolehdimme perunkirjoitusten pitämisestä ja perinnönjaoista. Toimimme myös pesänselvittäjän ja -jakajan tehtävissä perinnönjakoihin ja osituksiin liittyen. Hoidamme myös yksityishenkilöiden riitaprosesseja ja avustamme esimerkiksi asunto- ja kiinteistökauppoihin, perintöriitoihin ja asunto-osayhtiöihin liittyvissä erimielisyyksissä.


Kiinteistöt ja rakentaminen

Neuvomme asiakkaitamme monenlaisissa maankäytön ja rakentamisen sopimusasioissa. Olemme neuvotelleet ja laatineet rakennuttajien ja rakentajien toimeksiannosta kauppasopimuksia, maankäyttöä koskevia sopimuksia, yhteisjärjestely- ja rasitesopimuksia sekä kiinteistöjärjestelyihin liittyvää yhtiöoikeudellista dokumentaatiota. Olemme perehtyneet myös urakkasopimusten juridiikkaan ja avustaneet asiakkaitamme urakkariidoissa niin tuomioistuimissa kuin välimiesmenettelyissä.